Final - Cup Stockholm Cup


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A

Individuellt resultat för

Lennart Ekbäck, Solna BGK

Klass: Klass C
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 2 2 1 3 1 31
Varv 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 4 2 3 2 33
Varv 3

Totalresultat: 64
Snitt: 38,4


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A